21:55
KOLEKTIVNA DZENAZA CIVILIMA ZVORNIKA
Na press konferenciji u Tuzli je najavljena ovogodišnja kolektivna dženaza za 32 civilne žrtve sa područja Zvornika iz 1992. godine. Na šehidskom mezarju u Gornjoj Kalesiji bit će ukupno trideset dva tabuta. Najmlađa žrtva četničkog zločina je petogodišnji Tarik (Faika) čaklovica.
 
Predstavnici Organizacionog odbora Mustafa Muharemović, Ahmet Grahić, Hakija Smajlović i Mehmed Pargan predstavili su planirane aktivnosti u vezi dženaze.
 
Spisak žrtava:
Bašić (Emina) Pašan rođen 1943. iz Snagova
Đedović (Mustafe) r. 1960. iz Zvornika
Aliji (Rasima) Elez r. 1944. iz Snagova
Fejzić (Himze) Sulejman r. 1957. iz Snagova
Mehić (Uzeira) Muharem r. 1956. iz Skelana
Mehić (Uzeira) Safet r. 1964. iz Skelana
Mehić Uzeira) Hasib r. 1963. iz Skelana
Mehić (Fadila) Feho r. 1963. iz Skelana
Čaklovica (Faika) Tarik 1987. iz ZVornika
Ramadanović (Šeće) Nešad r. 1966. iz Zvornika
Omerović ((Ohrana) Emir r. 1976. iz Zvornika
Ćormehić (Ahmeta) Ibrahim, r. 1952. iz Jošanica
Ibrišimović (Mustafe) Mujo r. 1953. iz Zvornika
Karić (Muharema) Juso r. 1968. iz Zvornika
Karić (Muharema) Nurija r. 1944. iz Zvornika
Karić (Salkana) Ćazim r. 1955. iz Snagova
Dedić (Muharema) Meho r. 1957. iz Snagova
Čokerović (Šerifa) Nedžad r. 1968. iz Skelana
Mustafić (Alije) Bekir r. 1961. iz Skelana
Kamenica (Mehe) Mehmed r. 1937. iz Bijeljine
Ahmetović (Paše) Dževad r. 1967. iz Novog Sela
Hodžić (Avdulaha) Ohran r. 1974. iz Snagova
Haskić (Huseina) Avdrahman r. 1919. iz Zvornika
Husejnović (Sejde) Senad r. 1973. iz Đulića
Baručić (Mehmeda) Edin r. 1974. iz Kostijereva
Mahmutović (Muje) Fadil r. 1962. iz Glumine
Halilović (Fetije) Izudin r. 1975. iz Đulića
Majlović (Šabana) Munira r. 1923. iz Durakovića
Jašarević (Muradifa) Izet r. 1974. iz Klise
Muratović (Safeta) Nijaz r. 1967. iz Guštera
Kapidžić (Redžepa) Ifraim r. 1955. iz Diviča
Hamzabegović (Smaje) Ibrahim r. 1931. iz Glodi
 
Protokol dženaze:
10:00 sati - ispraćaj tabuta ispred komemorativnog centra u Tuzli
12:00 sati - intoniranje himene Bosne i Hercegovine
12:05 sati - polaganje cvijeće službenih delegacija
12:40 sati – čitanje zjave porodica žrtava
12:45 sati – učenje sure Ja-sin
13:00 sati – učenje ezana i podne-namaz
13:20 sati – učenje salle
13:25 sati - dženaza-namaz
13:40 sati - nošenje tabuta i čitanje imena
14:15 sati – zajednička dova
 
(MIZ-ZVORNIK)
Category: Podrinjske vijesti | Views: 1481 | Added by: Sultan-Mirza
Total comments: 0
avatar