02:58
SAPNA: SLUCAJ IZ NASE MAHALE
Često obespravljeni, civilni invalidi u Federaciji BiH najavljuju proteste i blokade federalnih i kantonalnih institucija. To je povod da vam donesemo priču o tužnoj sudbini jedne djevojčice koja pripada ovoj populaciji.
 
Njeno ime je Melisa Hrustić, ima 14 godina i iz Svraka je (za one koji ne znaju zaselak u Sapni, u MZ Kraljevići). Ona je civilni invalid po više kriterija sa nekoliko dijagnoza koje ukazuju na različite psiho-fizičke poremećaje.

Komisije
Kada ju je otac Alija, demobilisani borac koji ima još dvije malodobne kćeri, 2004. godine prvi put izveo pred Komisiju za procjenu sposobnosti i određivanje podrške djeci i omladini sa posebnim potrebama, prema nalazima i mišljenju da se Melisa razvrstava u grupu djece sa oštećenjem centralnog i perifernog nervnog sistema, i oštećenjem lokomotornog aparata, ustanovljeno je da je njena invalidnost 90%. Kao devedesetpostotni invalid Rješenjem Centra za socijalni rad u Sapni dobila je pravo na naknadu za tuđu njegu i pomoć, te naknadu po osnovu invalidnosti. U novcu je to iznosilo 212,57 KM. Njena obaveza je bila da se odaziva na revizije a prva takva desila se 2007. godine kada je komisija samo potvrdila ranije nalaze i mišeljenje a CZSR Sapna izdao istovjetno Rješenje.

Promjena u Pravilniku
Onda dolazi do promjena u Pravilniku o otkrivanju, ocjenjivanju sposobnosti, razvrstavanju i evidenciji djece i omladine ometene u fizičkom ili prihičkom razvoju. 11. augusta 2009. godine, Melisa se ponovno našla pred Komisijom za procjenu sposobnosti u Lukavcu te su joj nalazi potvrđeni sa ustanovljavanjem da su poremećaji definitivni i da mogu imati samo tendenciju pogoršanja. Tada, vodeći se izmjenama u Pravilniku, Melisa dobija Mišljenje po kojemu joj je utvrđen stepen invalidnosti od 50%. To je značilo da ona više nema prava na bilo kakvu naknadu osim povećanja iznosa koji dobija kao dječiji doplatak sa 20 na 50 KM. Otac Alija, danas penzioner koji sa 87 KM ne može podmiriti ni troškove komunalija, struje, vode i telefona, je na dobijeno Rješenje uputio žalbu na koju je odgovor dobio tek 31. marta 2011. godine! Nakon toga, 26. maja 2011. godine Prvostepena komisija utvrđuje da je invaliditet 50%, a Drugostepena komisija 21. jula 2011. godine je samo potvrdila nalaz i mišljenje prvostepene s tim da je procenat invalidnosti podigla sa 50 na 60%.

Konsekvence
Šta to praktično znači? Ništa! Kada je u pitanju olakšavanje života ovoj djevojčici tih 10 procenata ništa ne znači, jer ni tako nema prava na novčanu pomoć, ni po osnovi invalidnosti ni za tuđu njegu i pomoć. Ispada da je od 11. augusta Melisi bolje. Kao da je Melisa nekim čudom ozdravila i sada kao sva druga djeca, njeni vršnjaci, trčkara i zvižduće putem do škole. Kako objasniti Aliji, koji sakuplja sekundarne sirovine, pripomaže kome ustreba u selu da bi prehrannio porodicu i Melisi što normalniji život, da je država odlučila da je Melisa sada u stanju sama se za sebe brinuti, sama sebi vezati pertle na patikama? Kako objasniti Aliji da sa istim nalazima njegova Melisa više nema prava na pomoć? Kao da oboje ne bi voljeli da je Melisa sasvim zdrava djevojčica?

Ako na ovakvima država štedi, onda neka propadne

Nažalost, njeno oštećenje srca, oštećenja desne noge i ruke, vida i mozga nije nestalo. Niti hoće, što u cijeloj priči i jeste najtužnija činjenica. Njoj naknada za invalidnost nisu bila sredstva kojima će platiti ozdravljenje, nego sredstva od kojih će živjeti!

- Ako će novčana naknada mojoj kćeri uništiti budžet ove države, onda neka takva kakva jeste propadne. Za ovakvu nisam nosio pušku u rukama! - kaže rezignirani Alija. Čovjek koji je morao pozajmiti od drugih kako bi plaćao razne komisije i preglede za svoje dijete. Ona je jedino od sedmero djece sa invaliditetom na prostoru općine Sapna kojoj je nakon revizije uskraćena naknada.

Sa mišljenjem Alije Hrustića slaže se i predsjednik Udruženja civilnih invalida općine Sapna, Hazim Junuzović:
- Mislim da se na ovom primjeru najbolje očituje odnos države prema ljudima koji nisu u mogućnosti živjeti samostalno.

U Centru za socijalni rad općine Sapna su upoznati sa konkretnim slučajem. Salih Omerović, direktor Centra ističe kako su 2009. napravljene promjene u Pravilniku o procjeni invalidnosti te da se po njemu određena tjelesna oštećenja drugačije tretiraju.
- Centar isplaćuje određene iznose za civilne invalide kojima je utvrđen stepen invalidnosti preko 90%. Mi djelujemo po pozitivnim zakonskim aktima i nama su u konkretnom slučaju validni Nalaz i mišljenje Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja. Ipak, mi, osim uvećanog dječijeg doplatka za Melisu, pomenutoj porodici isplaćujemo povremen jednokratne pomoći, cjeneći tešku situaciju u kojoj se nalazi.

(IstocnaBosna)
Category: Podrinjske vijesti | Views: 1607 | Added by: Sultan-Mirza
Total comments: 0
avatar