01:33
ZVORNIK:OGLEDALO NEPISMENOSTI I NACIONALNE ISKLJUCIVOSTI
Na posljednjoj sjeednici Skupštine opštine Zvornik, pored obimnog dnevnog reda, razmatran je i usvojen prijedlog da se promijeni naziv Kuljanskom putu u Jerinin put kamena, a da se još dva prilaza nazovu Jerinin put strasti i Jerinini putevi. Izmjena naziva je predložena u okviru rasprave o izmjenama i nazivima ulica. Izmjena naziva prilazu prema Kula gradu, SO je predložila Turistička zajednica Zvornik, s obrazloženjam da će zvanično davanje ovakvih (novih o.a.) imena doprinijeti privlačenju turista i omogućiti lakšu prepoznatljivost među onim koji su željni historijskog turizma. U obrazloženju se navodi da su Jerinini gradovi bili mjesta naseljena Srbima.
Ovakvim obrazloženjem za izmjenu naziva prilaza Kula gradu, predlagač je želio naći logičku vezu, kako bi ga navodno učinio racionalnim. Međutim, obrazloženje niti ima logike, ni racija. Obrazloženje je ogledalo nepismenosti i nacionalne isključivosti. Oni koji poznaju istoriju samo se mogu smijati novim nazivima, a oni koji u mit vjeruju, kao zbilju, rijetko poklanjaju pažnju turizmu. Tako će novi naziv prilaza Kula gradu ostati kao spomen nepismenosti zastupnika SO Zvornik, ali i njihove nacionalne isključivosti.
Teško je shvatiti da u zvorničkoj Skupštini nema ljudi kojima je poznato i jasno da je Kula grad, odnosno prvobitni grad Zvornik, tvrđava koju su napravili Rimljani. To je nepobitna historijska činjenica. Tada na Balkanu uopće nije bilo Slavena, pa ni Srba. Jerina je mit, a bizantska princeza Irina Kantakuzun, nije bila Srpkinja. Neki istraživači pokušavaju dovesti u vezu Irinu Kantakuzun sa mitom o Jerini, ali opet to nema nikakve veze sa Slavenima, pa i Srbima. Podjela Rimskog carstva na Istočno (Bizant) i Zapadno (Rim), išla je rijekom Drinom, tako da je Zvornik i nakon toga ostao u zapadnoj civilizaciji (katoličanstvu), dok je istočnim dijelom dominiralo prtavoslavlje, odnosno Grci, čiju su vjeru preuzela i neka slavenska plemena. Sve temeljite naučno-historijske elaboracije govore da Kula grad, ili stari Zvornik, sve do pred kraj 19. stoljeća nema nikakve posebne veze sa Srbima. To su historijske činjenice, mit i to srpski, o Jerini ima drugačije poruke, pa njeno ime povezuju i sa vremenima prije nego što je Irina Kantakuzun rođena, jer mitomani ne vode računa o činjenicama, već nagađaju ono što im se čini poželjnim.
S obzirom da nema historijskih činjenica koje govore u prilog da je Jerina uopće postojala, mitomanske su i priče koje situiraju Kula grad, ili prvobitni Zvornik kao Jerinin grad gdje su živjeli Srbi. Takve priče su samo dobra podloga za podizanje nivoa nacionalne isključivosti, kao što se to implicite čini izmjenama navedenih toponima u vezi sa Kula gradom. Kada nema historijskih činjenica, nepismenim političarima dobro može služiti i mit.
U Skupštini opštine Zvornik apsolutnu većinu imaju stranke sa prefiksom srpski. U opoziciji su SDA, PDP i nezavcisni odbornici, koji nisu mogli učiniti ništa da vladajuća mašinerija, uprkos nepismenom obrazloženju i afirmacijom mitomanije u doba elektronike, izglasa izmjene naziva ulica. Bar bošnjački zastupnici u SO Zvornik su imali osnova i politički motiv da se u vezi sa „silovanjem" naziva ulica u Zvorniku, saopćenjem ili press konferencijom obrate javnosti i ukažu na nepismenost i nacionalnu isključivost vladajuće garniture u SO Zvornik.
 
Podpresjednik skupštine RS
mr Ramiz Salkic
 
(IstocnaBosna)
Category: Podrinjske vijesti | Views: 1574 | Added by: Sultan-Mirza
Total comments: 0
avatar