Historija: Kuslat i Zvornik

KUSLAT ili Kuclat stajase skoro na okomi­toj, sto metara visokoj stijeni iznad usca Jadra u Drinjacu, gdje mu se jos podor vidi. Prvi put se spominje 1345, a njegovo predgradje Podkuclat 1396, kao trg nadaleko poznat s dubrovackom ko­lonijom. Za rata kralja Sigismunda protiv Stje­pana Ostoje predao je Herceg Hrvoje ugarskoj vojsci pocetkom 1410 Srebrenik, Kuclat, Brodar i Susjed. Kuclat su zauzeli Turci 1463. Evlija Ce­lebija kaZe, da ovaj grad nije mogao osvojiti sul­tan Fatih, nego ga je opsadom prisilio na predaju. Po Evliji posada je brojila 28 cuvara s dizdarom.
Na gradu je bilo pet topova. Evlija donosi kratak opis grada i spominje i predgradje, koje je i onda bilo poznato. Anonimni opis kaze, da je grad ma­len i sa malo slabih topova. Godine 1804 brojila je posada do 15 cuvara.
Godine 1804 bilo je u Kuslatu 12 mustahfiza timarlija i 15 dzebedzija.
Napusten je nesto prije 1833.ZVORNIK, grad uz lijevu obalu Drine s podgradjem istog imena, 74 km od usca ove rijeke u Savu i 53 km od Srebrenice, sredista bosanskog rudarstva srednjega vijeka, sma t r ao se kljucem Drine, a i u njegovoj okolici bilo je ruda. Zvornik se po prvi put spominje 1412 g. Od 1433 do pada despotovine 1459 bio je u sastavu Srbije. Turci su ga zauzeli 1463. Zbog prelaza preko Drine imao je Zvornik u srednjem vijeku kao i kasnije veliku
vaznost. Podgradje je prije turske okupacije, a i kasnije bilo spojeno kulama i zidinama s glavnom kulom, sto je stajala na 407 m visokom Velavniku.
Bio je to vrlo jak grad i branio je put prema Sre­brenici, Sarajevu i Tuzli.
Turci su grad prosirili, i tako su ovdje nastala dva grada: Gornji i Donji. Podgradje se razvilo u vecu varos. Po opisu Evlije Celebije bila su ovdje dva grada s jednim dizdarom i 150 cuvara. Tu je bio ambar, catrnja i kula za municiju. Pred gra­dom stajao je top dug pedeset pedalja, kroz koji se mogao covjek provuci. Ovaj top spominje i Francuz Quiclet. Po njegovu opisu grad je bio u slabu stanju, sto je lako shvatljivo, jer je Zvornik
poslije 1526 izgubio svoju stratesku vaznost, ali ju je ponovno zadobio nakon 1699. Poslije Karlovackog mira zvornicki je grad bez sumnje vise puta popravljan, ali do nas su doprli pisani po­daci o tome samo iz 1777 i 1849. Od XVIII stoljeca oba zvornicka grada imaju svoje dizdare napose a Zvornik je od istog vremena sijelo i kapetanije.
Dok je Zvornik bio u turskoj vlasti, cetiri je puta bio podsijedan. Godine 1464 podsijedali su ga Madzari, a 1688, 1717 i 1737 Austrijanci.
Nakon sto je Matija Korvin odbio Turke od Jajca 1464 g., opsjeo je Zvornik. Opsada je trejala od 8 X do 9 XI. Vojska je brojila 26—30.000 mo­maka, a vodio ju je Mirko Zapolja. Cim je bosan­ski sandzakbeg Mehmedbeg Minet-oglu saznao da kralj gradi most preko Save kod Race, opremio je u zvornicki grad 500 po izbor junaka pod zapo­vjednistvom Skenderbega Mihal-oglu. Korvin je doveo pod Zvornik brojne topove i druge sprave za opsadu. Posto je dobro osigurao put, kojim bi mogla doci turska pomoc, poceo je tuci grad iz to­pova a onda je zapovjedio juris. I sve je bilo uza­lud. Zvornicka je posada u teskom momentu sa­znala da joj se sprema pomoc i to ju je silno ohrabrilo.Ova je vijest kod Madzara stvorila paniku i kralj je digao opsadu i skoro u divljem bijegu po­vukao se preko Save. U prikazivanju uzroka po­vlacenju, kao i u kronologiji, ponesto se razlikuju Thalloczy i Truhelka.
Godine 1688 zauzeli su Austrijanci na krace vrijeme Zvornik. Oko 4000 izbjeglica sklonilo se u Sarajevo i cim su se Austrijanci povukli, oni se povratise u svoj zavicaj. Druge dvije opsade bile su bezuspjsne. Pri zadnjoj opsadi zarobio je Ahmed-pasa nesto vojnika i zaplijenio razne sprave. O ovim opsadama govore narodnene pjesme u Hormanovu zborniku.Od zvornickih dizdara po imenu su poznati:
Abdulgani-aga, sin Alijagin, 1711, Osmanaga 1803 i Sulejmanaga, sin Mustafagin. Ovaj zadnji bio je dizdar Donjeg grada i umro je prije 23.III 1818.
Timar Abdulgani-agin bio je u selu Tabundzi (?). Godine 1838 grad je pronadjen u dobrom sta­nju. Tada je u ovom gradu bilo 85 topova, od toga
46 u arsenalu. Osim toga bio je dobro snabdjeven municijom i hranom. Turci su u njemu drzali posadu do 1878. I Austro-Ugarska uprava drzala je u Zvorniku svoju posadu sve do 1918. Od 1878 grad je znatno popravljen.
Od k r a ja XVIII stoljeca smatrao se Zvornik
najtvrdjim gradom Bosne.
Kategorija: Novo | Dodao/la: Sultan-Mirza (22.03.2016)
Pregleda: 2597 | Ocjena: 5.0/1
Ukupno komentara: 0
avatar